Dodacie podmienky

SPÔSOB DOPRAVY:

Ako náhle je objednávka vyrobená tovar bude poslaný prostredníctvom Slovenskej pošty ako
poštovým balíkom alebo ako doporučený list. V prípade požiadavky zákazníka si môže objednať zaslanie expres kuriérom cez službu EMS slovenskej pošty.


ULOŽENIE ZÁSIELKY:

Doručenie tovaru Slovenskou poštou nenesie predávajúci zodpovednosť
za termín doručenia tovaru treťou stranou. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese
doručenia, bude zásielka uložená na mieste dodanie po dobu minimálne 14 dní.Kupujúci bude
o tejto skutočnosti Slovenskou poštou upozornený.Ak si kupujúci balík v tomto termíne nevyzdvihne
pošta balík pošle späť predávajúcemu.Kupujúci sa môže informovať a dohodnúť znovu zaslanie
balíka kupujúcemu.Predávajúci si bude účtovať ďalšie poštovné podľa aktuálneho cenníka slovenskej pošty.

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI PREBERANÍ TOVARU:

Kupujúci je povinný tovar pri preberaní skontrolovať. Ak kupujúci zistí pri preberaní
tovaru nezrovnalosti, napr. obal je viditeľne poškodený, skontroluje kupujúci spoločne
s dopravcom zásielku a v prípade poškodenia tovaru urobia ihneď zápis o poškodenej
zásielke(kópiu musí dostať kupujúci). V prípade poškodenia tovaru má kupujúci právo
tovar neprevziať. Neskoršia reklamácia tovaru už nebude uznaná. O poškodení zásielky
bude kupujúci okamžite informovať predajcu pre urýchlenú nápravu.

TERMÍN DODANIA:

Expedícia tovaru prebieha najneskôr do 7-pracovných dní odo dňa uhradenia ceny.
Pri prípadných problémoch bude zákazník vyrozumený e-mailom alebo telefonicky
s upresnením dodania tovaru.