Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Všetky údaje získané od zákazníkov si použité výhradne len pre potreby predávajúceho a
nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorím sú
osobné údaje predané v minimálnom rozsahu a sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru.
Zároveň sa predávajúci zaväzuje k tomu, že odstráni z databázy už
zaregistrovaných užívateľov, a to bez ich udania dôvodov, pokiaľ to bude ich prianie.
Elektronické adresy zákazníkov budú využívané pre účely zasielania propagačných
materiálov iba v prípade ich súhlasu.